εξαήμερος

εξαήμερος
-η, -ο (AM ἑξαήμερος, -ον)
1. διάρκειας ή ισχύος έξι ημερών («εξαήμερη προθεσμία», «εξαήμερη άδεια»)
2. το θηλ. ως ουσ. ἡ Ἑξαήμερος
οι έξι ημέρες τής δημιουργίας τού κόσμου κατά την Παλαιά Διαθήκη
μσν.- νεοελλ.
1. το ουδ. ως ουσ. τὸ Ἑξαήμερο(ν)
ἡ Ἑξαήμερος
2. βιβλίο ή έργο που πραγματεύεται τις έξι μέρες τής δημιουργίας
3. η εβδομάδα τής Διακαινησίμου.
[ΕΤΥΜΟΛ. < εξα- < ἕξ (πρβλ. εξάγραμμα) + -ήμερος < ημέρα].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ἑξαήμερος — of masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εξαήμερος — η, ο 1. που έχει ηλικία ή διάρκεια έξι ημερών, που αποτελείται από έξι ημέρες: Εξαήμερη άδεια. 2. το ουδ. ως ουσ., εξαήμερο (βλ. λ.). 3. (εκκλησ.), το θηλ. ως ουσ., εξαήμερος (ενν. περίοδος), οι έξι ημέρες της δημιουργίας και το ουδ., εξαήμερο οι …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἑξαήμερον — ἑξαήμερος of masc/fem acc sg ἑξαήμερος of neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑξαημέροις — ἑξαήμερος of masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑξαημέρου — ἑξαήμερος of masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑξαημέρῳ — ἑξαήμερος of masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Hexameron — (Greek Η Εξαήμερος Δημιουργία) is the theological belief that the universe was created in six days. It was espoused by Saint Basil in his work of the same title, which was written around 370 AD. The word derives from the Greek roots hexa ,… …   Wikipedia

  • Hexaméron (composition musicale) — Hexaméron S. 392[note 1] Morceau de Concert Couverture d une édition v …   Wikipédia en Français

  • εξαημερία — και εξαμερία, η [εξαήμερος] χρονικό διάστημα έξι ημερών …   Dictionary of Greek

  • εξαμερία — η χρονικό διάστημα έξι ημερών, εξαημερία. [ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. αντί εξαημερία < εξαήμερος] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”